Zemní práce a protlaky pod komunikacemi

Stavíte, rekonstruujete nebo plánujete jiné úpravy vašeho domu nebo průmyslového objektu? Potřebujete zajistit výkopy pro kabeláž nebo inženýrské sítě?
Obraťte se na nás. Zemní a výkopové práce zvládáme se stejným přehledem jako i protlaky pod komunikacemi. 

  • Protlaky i podvrty  zajistíme plně svépomocí.

Výstavba inženýrských sítí a přeložky

S realizací zemních prací úzce souvisí i výstavba inženýrských sítí i jejich přeložek a přeložek venkovních vedení VN i NN. Rychle a profesionálně zvládáme i pokládku sítí do hlubokých výkopů s náročným pažením.

  • Veřejné osvětlení, telekomunikační rozvody nebo elektro přípojky položíme do země tak, že i za mnoho let budou stále jako nové.