Revize a kontroly elektrických zařízení

Nedílnou součástí našich služeb je i provádění revizí elektro. Nejen, že provoz elektrických zařízení upravuje norma ČSN 33 1500, jež stanovuje zákonné lhůty revizí, ale uskutečňovat pravidelné prohlídky je i v nejlepším zájmu každého klienta. Provádění revizí chrání nejen spotřebič nebo elektroinstalaci, ale především vaše zdraví a váš majetek.

  • Zároveň nezapomínejte, že v případě nenadálé události a následném jednání s pojišťovnou je aktuální revizní zpráva jedním ze zásadních dokumentů.
  • Naši revizní specialisté pro vás zajistí jak výchozí, tak pravidelnou revizi elektrického zařízení. Přičemž výchozí revize je nutná před uvedením nového zařízení do provozu a pravidelná revize je prováděna v průběhu užívání zařízení.

Revize elektrospotřebičů a elektroinstalací

Průběh revize plně přizpůsobíme vašim potřebám a požadavkům. Ve vámi zvoleném termínu vás navštíví revizní technik. Pomocí měřící techniky a fyzické prohlídky zařízení provede revizi.  V případě zjištění závady ji na místě opraví, popřípadě domluví co možná nejkratší termín opravy.

  • Revizní protokol předá po ukončení prohlídky.

Neberte revizní kontroly jako nutné zlo. Pravidelnou prohlídkou vaší elektromontáže a elektro zařízení si zajistíte bezproblémový a optimální chod celého systému.

Je nejvyšší čas elektro revizi provést právě u vás? Neváhejte a kontaktujte nás. O vše ostatní se už postaráme.